GOLDUsluge

Geodetske usluge

  •  Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
  •  Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
  •  Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
  •  Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko   projektiranje
  •  Izradbu geodetskog projekta
  •  Izradbu elaborata o iskolčenju građevine
  •  Kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
  •  Izradbu situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
  •  Iskolčenje građevina
  •  Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina