GOLDNekretnine

Poslovna zona Beli Manastir    Bookmark and Share

Osnovni podaci

  • Tip Nekretnine: Zemljište
  • Oglas: Prodaja
  • Grad: Beli Manastir
  • Površina: 74.994,00 m2
  • Cijena: na upit
  • Novogradnja: ne
  • Čisti papiri: da

Galerija

Poslovna zona Beli Manastir - Slika 1 Poslovna zona Beli Manastir - Slika 2 Poslovna zona Beli Manastir - Slika 3

Detaljni podaci

Nekretnina posjeduje
struja, voda, telefon, kanalizacija

Napomene

Lokacija i opći podaci

- jugoistočni dio grada uz državnu cestu D7
- zauzima površinu od 18,2 ha
- obuhvaća 46 parcela, od kojih je više od polovine već zauzeto

Prometna povezanost

- neposredna blizina važnih cestovnih pravaca i autocesta
- prostorom grada prolazi složeni europski prometni koridor V grana c, koji se sastoji od trase državne ceste D7 i trase željezničke pruge od međunarodnog značaja M301 (državna granica - B. Manastir - Osijek)
- navedeni koridor VC je spoj na koridor koji povezuje Sjeverno sa Crnim morem te lukom Ploče na južnom Jadranu

Razvojne mogućnosti

U zoni poslovne namjene moguće je graditi građevine osnovne namjene (sadržaje) kao što su:
- Uslužne
- Trgovačke
- Komunalno-servisne
- Ostale poslovne
- Ugostiteljsko turističke (osim izletišta i kampa)

Brojne pogodnosti predviđene su domaćim zakonodavstvom, koje se odnosi na područja posebne državne skrbi (državne potpore, porezne olakšice itd.).

Gospodarstvo

Grad Beli Manastir posjeduje znatan potencijal za gospodarski razvoj s utjecajem na šire područje. U prvom redu su to povoljan geoprometni položaj, izgrađeni kompleksi prerađivačkih kapaciteta, komunalna opremljenost i ljudski potencijal sa stečenim znanjima.

Lokacija nekretnine

Kontakt podaci

Tel : + 385 (1) 4882 530
Fax : + 385 (1) 4882 532
e-mail: zlatko.ozbolt@goldprojekt.hr

Kontakt obrazac

Vaše ime:

E-mail:

Telefon:

Vaša poruka: