Postupak kod sanacije dimnjaka

Ovo su koraci u postupku sanacije dimnjaka nakon potresa : ODLUKA O POTREBI POPRAVKA/ ZAMJENE DIMNJAKA, - uključujući priključene uređaje za loženje s instalacijama ZBOG OŠTEĆENJA POTRESOM 22.3.2020. - Osigurati suglasnost suvlasnika. - Ako je tako ugovoreno, upravitelj zgrade, inače vlasnik/ suvlasnici odabiru projektanta Prikupljanje ponuda i priprema ugovaranja projektiranja...

Compare listings

Compare