Postupak kod sanacije dimnjaka

 • prije 3 godine
 • 1

Ovo su koraci u postupku sanacije dimnjaka nakon potresa :

 1. ODLUKA O POTREBI POPRAVKA/ ZAMJENE DIMNJAKA,
  – uključujući priključene uređaje za loženje s instalacijama ZBOG OŠTEĆENJA POTRESOM 22.3.2020.
  – Osigurati suglasnost suvlasnika.
  – Ako je tako ugovoreno, upravitelj zgrade, inače vlasnik/ suvlasnici odabiru projektanta Prikupljanje ponuda i priprema ugovaranja projektiranja
 2. UTVRĐIVANJE ZATEČENIH TEHNIČKIH SVOJSTAVA (DIMNJAKA I LOŽIŠTA, INST.) I IZRADA PROJEKTA OBNOVE DIMNJAKA (Projekta prema
  Tehničkom propisu za dimnjake )
  – Ugovaranje projektiranja s projektantima (ovl. ing.) <može se odmah ugovoriti i nadzor izvođenja radova>
  – Ovlašteni će inženjeri po potrebi angažirati i stručnjake drugih struka, uključivo dimnjačare
  – Dimnjačari će osigurati besplatnu dostupnost svih postojećih nalaza, kontrolnih izvješća i sl.
 3. UGOVARANJE I IZVOĐENJE / OBNOVA DIMNJAKA
  – Ako je tako ugovoreno, upravitelj zgrade, inače vlasnik/ suvlasnici odabiru izvođača radova
  – Potencijalni izvođači nude radove u svemu prema dokumentaciji Projekta (su)vlasnici/ upravitelj ugovaraju radove (su)vlasnici/upravitelj ugovaraju nadziranje radova
  – Izvođenje radova
 4. ZAVRŠETAK OBNOVE
  – Izdavanje Završnog izvješća nadzornih inženjera -ovl.ing. građevinarstva i ovl.ing. strojarstva, unutar kojeg se po potrebi nalazi “Stručni nalaz dimnjačara” prema pos. propisu ili sl.
  – Izdavanje Izjave Izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja
  – Dostava sve potrebne dokumentacije relevantnim osobama i ustanovama.

Izvor : Vodič_za_aktivnosti_nakon_potresa_2020.pdf (gov.hr)

Join The Discussion

Compare listings

Compare