POTRESI

Informirajte se o aktualnostima vezanim za potres, obnovu, stan, zgradu, upravljanje, pravima i obvezama (su)vlasnika i stanara te tržištu nekretnina.

Koraci za obnovu zgrade u potresu

Informirajte se o koracima obnove zgrade nakon potresa

Postupci procedure i česta pitanja vezana uz obnovu nakon potresa 
  • Prikupljanje postojeće tehničke dokumentacije (nacrta i različitih grafičkih priloga). Arhiva dokumenata vlasnika svake građevine ima pohranjene sve orginalne nacrte zgrade, te akt kojim je gradnja temeljem određenih nacrta dozvoljena.

Arhitektonski snimak postojećeg stanja skup je arhitektonskih nacrta koji sukladno pravilima struke prikazuju trenutno stanje zatečene zgrade, bilo da je nastao izmjerom na terenu, ili korištenjem suvremenih tehnologija isti treba biti takva da sadrži razinu podataka koja odgovara potrebama izrade projekta sanacije. Arhitektonski snimak postojećeg stanja – koji izrađuju ovlašteni arhitekti. 

U detaljnom pregledu zajednički sudjeluje interdisciplinarni tim ovlaštenih inženjera (arhitekture, građevine, a ovisno o stanju građevine elektrotehnike i strojarstva), a kod građevina pod zaštitom Ministarstva kulture i ovlaštenih konzervatora.

Projektni zadatak za obnovu zgrade  nakon izvanredne situacije, tj. nakon potresa,  objedinjava zaključke procjene stanja zgrade svih inženjera koji su sudjelovali u pregledu i procjeni predmetne građevine.  Tako inicijalni dio projektnog zadatka predstavlja niz preporuka i zaključaka koje donose ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri, a kako bi se sanirala oštećenja nastala tijekom izvanredne i nepredviđene situacije.  

Stanar/i donosi/e odluku o potrebi popravka pojedinih dijelova oštećenih u potresu. Najčešće se radi o sanaciji krovišta/zabatnih zidova/zidova/dimnjaka. 

1. Cjelovita obnova

Ona obuhvaća građevinsku konstrukciju te završne obrtničke i instalaterske radove. Na potporu za cijelovitu obnovu građevine imaju pravo svi vlasnici, s tim da se sufinancira samo trošak konstrukcijskih radova, dok ostale snosi vlasnik građevine. 

2. Popravak konstrukcije

Potporu mogu zatražiti vlasnici građevina obilježenih žutom ili crvenom naljepnicom. Na temelju nalaza tehničko-financijske kontrole Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odlučuje u kojem će se omjeru sufinancirati ukupni trošak popravka. 

3. Pojačanje konstrukcije

Pojačanje konstrukcije načelno se ne sufinancira. O iznimnoj dodjeli novčanih sredstava vlasnicima građevina obilježenih žutom ili crvenom naljepnicom odlučuje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na temelju nalaza tehičko-financijske kontrole. 

4. Samostalna obnova

Vlasnici mogu obnoviti svoje građevine o vlastitom trošku nakon što od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine pribave odluku o obnovi. Po svršetku radova imaju pravo podnijeti zahtjev za novčanu pomoć na ime konstrukcijske obnove. 

Možete o vlastitom trošku angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera specijaliziranog za mehaničku otpornost i stabilnost građevina (tzv. statičara) ili sudskog vještaka za građevinarstvo radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Ako stručna procjena potvrdi vašu pretpostavku, možete podnijeti zahtjeve koje vam omogućuje nova kategorizacija vaše kuće/zgrade.

Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivim, te se ne nadoknađuje.

Informativni članci

Gold nekretnine - Izdvojene nekretnine

Izaberite svoju nekretninu a ostale brige prepustite nama

GOLD E-CERTIFIKAT

Energetsko certificiranje jednostavnijih i složenijih zgrada

INFO KUTAK

Korisne informacije o nekretninama, potresu i ostalim aktualnim temama

NAŠE USLUGE

Pogledajte cjelokupan asortiman svih naših usluga

Compare listings

Compare